Kurz kresby a malby

Základy kresby a malby. Budete kreslit a malovat podle skutečnosti i představivosti. Vyzkoušíte si základní výtvarné techniky ( tužka, úhel, rudka, tuž, pastelky, pastel, akvarel, akryl, olej). Probereme základy stavby obrazu, kompozici, barevnou skladbu. Pomůcky dostanete k zapůjčení na místě.

Úterý 17-19.hod., od 3.10.2023 do 23.1.2024 (16 setkání)

Cena 5 200,-Kč, studenti 5 000,-Kč.

Počet účastníků 4-8.

Objednávka

Dopolední kurz kresby a malby pro seniory

Kurz je zaměřen hlavně na relaxační kresbu a malbu. Zábavnou formou posunete svůj koníček dál. Kreslit a malovat budeme podle skutečnosti i podle představivosti. A to různými technikami (tužka, úhel, rudka, tuž, pastelky, pastel, akvarel, akryl, olej) Pomůcky k zapůjčení dostanete na místě.

Čtvrtek 10 – 12.hod., od 5.10.2023 do 25.1.2024. (16 setkání)

Cena 5 200,-Kč

Počet účastníků 4 – 8.

Objednávka

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP